Odkazy


Státní a vládní instituce

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rovnost mužů a žen

Ministerstvo vnitra České republiky
Stránky Ministerstva vnitra ČR, které se věnují problematice domácího násilí.Poskytuje seznam nevládních organizací, které spolupracují s MV ČR.

UNHCR
Stránky Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)obsahuje sekci věnovanou ochraně žen -uprchlic.

Rada vlády České republiky pro lidská práva
Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen

Adresář státních a akademických organizací
působících v oblasti rovnosti žen a mužů


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.