Odkazy


Gender

Národní kontaktní centrum - ženy a věda
Národní kontaktní centrum - Ženy a věda je projekt Národní kontaktní centrum - ženy a věda je projektem Sociologického ústavu AV ČR a je financován MŠMT v rámci programu EUPRO

Tým Gender v sociologii, Sociologický ústav AV ČR
Stránky Gender v sociologii obsahují seznam aktuálně řešených projektů a projektů, které už byly dokončeny, včetně stručné charakteristiky jednotlivých projektů.

Gender Centrum
Gender centrum vzniklo na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně za finanční podpory Open Society Fund Praha. Jeho cílem je koordinovat gender aktivity a poskytovat o nich informace.

Gender online
Projekt Sociologického ústavu AV ČR zaměřený na gender.

Rovné šance
Projekt věnovaný rovným šancím, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci 2. kola Iniciativy Společenství EQUAL

Fórum žen
Fórum žen je sdružení, které poskytuje společnou platformu ženám různých profesí z České republiky i ze zahraničí a umožňuje jim pravidelně se setkávat k výměně názorů a navazování kontaktů na profesionální a společenské úrovni.

Gender centrum Fakulty sociálních studíí
Stránky genderového informačního centra NORA, o.p.s

Výbor pro rovnost ČMKOS
Prosazování principu rovnosti mužů a žen v podmínkách ČMKOS a jednotlivých odborových svazů

Socioweb
Sociologický webzin, který vydává Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Adresář nevládních neziskových organizací
působících v oblasti rovnosti žen a mužů


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.