Odkazy


Soubory ke stažení

Soubor ke stažení:
Informativní metodika - Ministerstvo financí
Rozpočtování z hlediska žen a mužů
Velikost souboru: 1 330,14 KB     Aktualizace: 15.07.2004

Soubor ke stažení:
NADVLÁDA MUŽŮ (Analýza přítomnosti žen v médiích)
Kompletní analýzu společnosti InnoVatio vypracovanou pro Gender Studies nabízíme ve formátu prezentace Microsoft PowerPoint
Velikost souboru: 682,50 KB     Aktualizace: 28.10.2004

Soubor ke stažení:
Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů
Nadace OSF Praha podpořila v rámci svého programu Společnost, muži a ženy z aspektu gender vydání stínové zprávy, zpracované zástupkyněmi a zástupci nevládního sektoru a akademické sféry, jako alternativu k vládní Souhrnné zprávě o plnění priorit a postup
Velikost souboru: 656,96 KB     Aktualizace: 28.05.2004

Soubor ke stažení:
Ministerstvo zdravotnictví
Resortní priority a postupy při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2004
Velikost souboru: 33,00 KB     Aktualizace: 03.02.2004

Soubor ke stažení:
Rovnost žen a mužů v ČR
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů vypracovala materiál, který mapuje základní problémové oblasti.
Velikost souboru: 181,03 KB     Aktualizace: 26.05.2004

Soubor ke stažení:
Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce
PhDr. Věra Kuchařová, Csc. Bc. Lenka Zamykalová
Velikost souboru: 622,92 KB     Aktualizace: 31.08.2000

Soubor ke stažení:
Úmluva o právech dítěte
Úplné znění
Velikost souboru: 169,59 KB     Aktualizace: 02.09.1990

Soubor ke stažení:
"Trendy sociálně politických mechanismů ovlivňujících genderové vztahy"
Výsledky výzkumu veřejného mínění (červenec 2004)
Velikost souboru: 408,38 KB     Aktualizace: 25.08.2004

Soubor ke stažení:
Podpora využívání rodičovské dovolené muži
Výsledky sociologického výzkumu (Sociologický ústav AVČR, říjen 2003)
Velikost souboru: 1 736,36 KB     Aktualizace: 25.03.2004

Soubor ke stažení:
Zpráva Komise ES o rovnosti mezi ženami a muži - jaro 2004
Zpráva Komise pro Evropskou radu, Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů o rovnosti mezi ženami a muži
Velikost souboru: 154,97 KB     Aktualizace: 19.02.2004

Soubor ke stažení:
Zpráva Komise ES o rovnosti mezi ženami a muži - jaro 2004
Zpráva Komise pro Evropskou radu, Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů o rovnosti mezi ženami a muži
Velikost souboru: 323,61 KB     Aktualizace: 21.04.2004

Zpráva Komise ES o rovnosti mezi ženami a muži - jaro 2004
Příloha ke zprávě - grafy

Soubor ke stažení:
"Analýza nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích"
Výsledky výzkumu
Velikost souboru: 583,05 KB     Aktualizace: 09.11.2004

Soubor ke stažení:
Smlouva o ústavě pro Evropu
podepsaná v Římě 29. října 2004
Velikost souboru: 820,19 KB     Aktualizace: 29.10.2004

Soubor ke stažení:
Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání
Odborná studie MPSV
Velikost souboru: 209,50 KB     Aktualizace: 22.05.2002

Soubor ke stažení:
Příručka pro posuzování genderové kotektnosti učebnic
Jak zjistit, zda učebnice nepodává stereotypní obraz žen a mužů
Velikost souboru: 453,34 KB     Aktualizace: 26.11.2004

Soubor ke stažení:
Všeobecná deklarace lidských práv
Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948
Velikost souboru: 153,64 KB     Aktualizace: 28.01.2005

Soubor ke stažení:
Domácí násilí
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
Velikost souboru: 127,00 KB     Aktualizace: 03.02.2005

Soubor ke stažení:
Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů
Závěrečná zpráva výzkumu "Analýza výskytu obtěžování žen a mužů z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování na pracovišti", který byl veřejnou zakázkou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (č. grantu: MPSV-01-113/04).
Velikost souboru: 971,20 KB     Aktualizace: 15.08.2005

Soubor ke stažení:
Nevhodné chování nezletilého dítěte
Rozhodnutí odvolacího soudu v němž je rozebírána otázka ( částečného ) nepřiznání výživného nezletilého dítěte
Velikost souboru: 62,50 KB     Aktualizace: 06.11.2005

Soubor ke stažení:
STYK DÍTĚTE S DRUHÝM RODIČEM: NOVÝ POHLED NA STARÝ PROBLÉM
Méně známé negativní důsledky pro dítě, jehož jeden rodič (někdy otec, jindy matka) je trvaleji nepřítomen.
Velikost souboru: 83,50 KB     Aktualizace: 06.11.2005

Soubor ke stažení:
Logo Českého svazu mužů
100 x 100 pixelů
Velikost souboru: 4,46 KB     Aktualizace: 02.01.2006

Soubor ke stažení:
Den otců Berlín 17.6.2006 - reportáž

Velikost souboru: 172,64 KB     Aktualizace: 08.07.2006

Soubor ke stažení:
Průběžná zpráva o šetření ve věci únosu dětí ze zahraničí
Vzhledem k reakcím laické i odborné veřejnosti na tiskovou zprávu o uplatňování Haagské úmluvy v České republice, zveřejňuje ochránce celý text své průběžné zprávy o šetření ve věci, obsahující jak skutková zjištění ochránce, tak zejména právní argumentac
Velikost souboru: 164,00 KB     Aktualizace: 14.07.2006

Soubor ke stažení:
Analýza odměňování žen a mužů ve školství

Velikost souboru: 330,23 KB     Aktualizace: 06.02.2007

Soubor ke stažení:
Návrh antidiskriminačního zákon
Část 1 - Obálka
Velikost souboru: 27,50 KB     Aktualizace: 06.03.2007

Soubor ke stažení:
Návrh antidiskriminačního zákona
Část 2 Návrh usnesení
Velikost souboru: 24,00 KB     Aktualizace: 06.03.2007

Soubor ke stažení:
Návrh antidiskriminačního zákona
Část 3 - Vlastní zákon
Velikost souboru: 352,00 KB     Aktualizace: 06.03.2007

Soubor ke stažení:
Návrh antidiskriminačního zákona
Část 4 - Změnový zákon
Velikost souboru: 89,50 KB     Aktualizace: 06.03.2007

Soubor ke stažení:
Návrh antidiskriminačního zákona
Část 5 - Vyznačení změn mzsrt
Velikost souboru: 110,00 KB     Aktualizace: 06.03.2007

Soubor ke stažení:
Návrh antidiskriminačního zákona
Část 6 - Rozdílová tabulka
Velikost souboru: 294,50 KB     Aktualizace: 06.03.2007

Soubor ke stažení:
Mezinárodní výzkum násilí na ženách
Česká republika/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině
Velikost souboru: 1 076,87 KB     Aktualizace: 22.04.2007

Soubor ke stažení:
Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2006
(schváleno usnesením vlády č. 762 ze dne 11. července 2007)
Velikost souboru: 833,86 KB     Aktualizace: 28.07.2007

Soubor ke stažení:
Usnesení vlády
Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2006
Velikost souboru: 461,76 KB     Aktualizace: 28.07.2007

Soubor ke stažení:
Český svaz mužů - představení organizace
Základní informace o programu a aktivitách Českého svazu mužů
Velikost souboru: 181,27 KB     Aktualizace: 31.08.2007


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.