PŘIHLÁŠKA K INDIVIDUÁLNÍMU ČLENSTVÍ
do Českého svazu mužů
se sídlem Panská 7/ 890, 111 00 Praha 1


(dle Části II. odstavce 2 Stanov Českého svazu mužů)

Osobní údaje

Jméno: 

*

Příjmení: 

Narození: 

E-mail: 

*

Telefon: 

Www: 

Adresa bydliště

Ulice: 

Č.p.: 

Obec: 

PSČ: 

Kraj: 

Doručovací adresa

Ulice: 

Č.p.: 

Obec: 

PSČ: 

Kraj: 

 

 

Poznámka: 

Přihlašovací údaje

Login / Přezdívka: 

*

Heslo: 

*

Potvrzení hesla: 

*

Souhlasím se Stanovami a činností Českého svazu mužů a přihlašuji se tímto za člena svazu a žádám o přijetí. Současně souhlasím, aby má výše uvedená osobní data byla zpracovávána ve svazové evidenci pro vnitřní potřebu Českého svazu mužů.

Český svaz mužů se zavazuje, že nebude bez písemného souhlasu, zveřejňovat ani uvádět jména svých členů.


* Povinné údaje, které je nutno vyplnit.

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.