O nás


Historie

04.11.2004

Historie vzniku a rozvoje Českého svazu mužů

Přehled aktivit
Listopad 2007
– 7.11. Schůzka s ministryní Stehlíkovu na Úřadě vlády
– V časopise Květy vyšel článek, kde jsou představeny myšlenky Českého svazu mužů

Říjen 2007
– Účast na jednání Stálé komise pro rovné příležitosti, kde jsme přednesli naše stanovisko k návrhu antidiskriminačního zákona.
– Účast v Českém rozhlase 1 v pořadu s názvem 20 minut Martina Veselovského.

Září 2007 – Snaha o odvolání ministryně Džamily Stehlíkové z důvodů nekomunikace s mužskými neziskovými organizacemi.

Srpen 2007 – Účast v pořadu Všechno párty na ČT1

Červenec 2007 – Zveřejnění názorů představitelů svazu ve víkendové příloze Práva

Červen 2007 – Diskuzní setkání za mezinárodní účasti v Praze

Červen 2007 – Usilujeme opět o účast v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Květen 2007 – Setkání premiérem Mirkem Topolánkem a předsedou senátu Přemyslem Sobotkou. Předání písemného představení činnosti svazu.

Březen 2007 – Zaregistrováno 18 000 členů a členek.

Březen 2007 – Účast v on-line duelu na serveru Aktuálně.cz na téma Mezinárodní den žen.

Březen 2007 – Vystoupení v Českém rozhlase 7, diskuzní pořad o ženách a mužích

Březen 2007 – Výroční konference.

Leden 2007 – Účast v pořadu Politické spektrum na ČT24. Diskuze na téma „Jaké je postavení žen v běžném životě i na současné politické scéně. Uvítali by občané větší zastoupení něžného pohlaví nebo více důvěřují mužům. "

2006
V roce 2006 jsme získali do naší členské základny velkou řadu osobností a odborníků, kteří nám pomáhají v rámci konzultační činnosti. Na základě monitoringu aktivit dalších neziskových organizací, které se věnují mužské otázce dochází k vyprofilování cílů svazu.

Listopad 2006 – Účast na doprovodné konferenci Muž, žena a dítě (v umění, v historii, v kultuře, ve společnosti).

Srpen 2006 – Vydání tiskové zprávy, která se vyjadřuje ke Stínové zprávě vydané Gender Studies.

Duben 2006 – Zveřejnění článku o Českém svazu mužů v ženském časopise Tina

Duben 2006 – Vystoupení v pořadu Uvolněte se prosím na ČT 1 s Janem Krausem.

Březen 2006 – Výroční konference.

2005
V průběhu roku jsme se zúčastnili řady soudních jednání a sbírali informace pro zpracování interních dokumentů věnovaných otcovské problematice.

Březen 2005 – Výročí vzniku. Konference na které byly projednány další směry rozvoje svazu.

Leden 2005 - Tisková konference na téma "Branný zákon a ženy".

17. leden 2005 – Obdrželi jsme písemné zamítnutí naší účasti v Radě vlády pro rovné příležitosti od její předsedkyně Anny Čurdové. Zamítnutí bylo bez udání důvodů. V Radě jsou i nadále za neziskový sektor zastoupeny pouze organizace hájící zájmy žen.

Prosinec 2004 - Prezentace na výstavě Sex a tabu pořádaná časopisem Reflex. Vystoupení v ČT v pořadu Za zdí.

Listopad 2004 - Morální podpora předních českých osobností.

Říjen 2004 – Usilujeme o aktivní zapojení svazu do Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Rada má 23 členů ( z toho 14 státních úředníků zastupujících jednotlivá ministerstva, 1x státní instituce – ČSÚ, 1x odbory, 1x zaměstnavatelé, 1x odbornice a 5 neziskových ženských organizací)

Říjen 2004 - Zaregistrováno 10 000 členů.

Září 2004 - Propagace činnosti Českého svazu mužů. Informování významných osobnosti o činnosti.

Červenec 2004 - V reakci na stále rostoucí zájem o vyslání zástupců sekce "Spravedlnost v justici ČR" na jednotlivá jednání soudu rozhodlo představenstvo Českého svazu mužů o vytvoření samostatné rubriky v systému internetových stránek Českého svazu mužů.
- Angažování odborníků z oboru práva, psychologie, psychiatrie, sexuologie, statistiky a dalších do Rady mužů v zájmu objektivního posuzování a vyhodnocování podkladů, které docházejí od mnoha zájemců o pomoc a podporu.

Červen 2004 - dokončení obsáhlé internetové prezentace Českého svazu mužů na adrese www.svaz-muzu.cz, na které v minulých měsících pracoval přípravný výbor s týmem programátorů, ale i redaktorů významných periodik při řešení redakčního systému, ve kterém bude možné poskytnout dostatečný prostor přispěvovatelům a dalším zájemcům, kteří budou mít co říci k tématickým okruhům Českého svazu mužů.
- účast na konferenci Rozpočtování veřejných prostředků z hlediska rovnosti žen a mužů, kterou pořádalo MFČR 21.6.2004
- výzva Radě vlády pro rovné příležitosti mužů a žen k zařazení Českého svazu mužů mezi členy této rady

Květen 2004 - První konference Českého svazu mužů, sepsáno programové zaměření Českého svazu mužů, volba prezidenta a ostatních orgánů Českého svazu mužů
- Pro značný ohlas rozšíření a posílení sekce "Spravedlnost v justici ČR"

Duben 2004 - Registrace občanského sdružení Českého svazu mužů byla 19.4. 2004 MV ČR potvrzena a bylo mu přiděleno IČ 26662205.
- Vytvoření sekce "Spravedlnost v justici ČR" a započetí s monitorováním soudních jednání v oblasti nerovnoprávného přístupu spravedlnosti k mužům v oblasti rodinného práva.

Březen 2004 - oficiální podání návrhu na registraci občanského sdružení Českého svazu mužů na MV ČR.

Únor 2004 - konzultace přípravného výboru s příslušnými orgány a institucemi a dokončení zakladatelských listin

Prosinec 2003 - ustanovení přípravného výboru a zahájení práce na právním rámci sdružení

Listopad 2003 - výzva k účasti při založení a následné činnosti v tomto občanském sdružení

Říjen 2003 - stanovení cílů. Příprava základních dokumentů občanského sdružení Českého svazu mužů

Září 2003 - vzrůstající mocenské požadavky feministických organizací, snažící se emocionálně vydírat většinovou populaci ČR, generují akutní poptávku po vytvoření protiváhy v podobě racionálně smýšlející organizace, která bude skutečně mířit k rovnosti mužů a žen s přiznáním odlišností jak na straně oprávněných potřeb, tak i na straně schopností v oblastech genetické výbavy, fyzických dispozic a zejména zdravého rozumu.

Srpen 2003 - úvahy o vytvoření rovnovážného zastoupení mužů v oficiálních orgánech a institucích, které deklarují jako svůj cíl rovnoprávnost žen a mužů

Červen 2003 - zdokumentování vážných pokusů o prosazování nedemokratických zákonných úprav (zákoník práce, volební zákon, zákon o rodině..)

Květen 2003 - analýza aktuálního stavu práv žen a mužů. Vyhodnocení prvních výsledků.

Duben 2003 - při bližším seznámení s cíly ženských organizací, zejména pak feministicky zaměřeným počínáním směřující proti zájmům jak mužů, tak žen započaly vážnější diskuse nad vzrůstajícím negativním a především nerovnovážným vlivem těchto někdy až militantních uskupení.

Rok 2002 - sledování aktivit českých ženských hnutí. Vychází kniha Josefa Hausmanna Nahota feminismu, která vyvolává velký ohlas v řadách laické i odborné veřejnosti.


Rok 2001 a dříve - úsměvy nad výdobytky amerických feministek. "Tohle je daleko za mořem, to se k nám nedostane. Naše kulturní myšlení je naprosto odlišné, tohle je možné jenom v USA".

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.