O nás


Slovo prezidenta

14.03.2005


Motto:
Když se nebudeme zasazovat o to, co chceme, nebudeme mít ani polovinu toho, co si přejeme

Stejně jako je krásná jarní louka plná roztodivných květů a mámivých vůní, stejně krásný a pestrý je život mezi mužem a ženou. Je plný lákavých příležitostí, silných prožitků a tužeb. Pravda, někdy i zklamání a nenaplněných přání a snů. Když jsem přemýšlel, jak vysvětlit, proč my jako svaz mužů jsme tady, uvědomil jsem si, že právě ochrana rozmanitosti a pestrosti našeho života je naše nejsilnější pouto, které nás v našem snažení spojuje.
Opravdu nejsme proti pokroku, který nezadržitelně vztahy muž-žena provází, nic nemáme proti úspěšným ženám v práci, v soukromí ani v politice, jen jaksi nám velí cit pro cit postavit se proti zjevným snahám ukrást ženskost z našeho světa a nahradit ji něčím nenormálním, studeným a bezpohlavním. Vím, že to možná bude znít hloupě, ale já chci bojovat především za ženskost, tu zvláštní směsici elegance, šarmu, provokace a vášně. Líbí se mi každý pohled z očí do očí, při kterém mrazí v zádech a srdce poskočí. Miluji ty úsměvy, za které se v USA zavírá. Nechci, aby v této zemi nahradili drzého lupiče pohledů muži bez zájmu a šarmu, muži kteří se budou bát podat ženě kabát, podržet jí dveře, či pochválit halenku. Nechci zbavovat ženy jejich přirozených zbraní ani slabostí, nebudu brát mužům tu iluzi převahy. Já chci mít svět takový, jaký je, se všemi rozumy i nerozumy, svět milovaných žen a milujících mužů a jsem proti každému, kdo mi jej chce vzít!
Toto jsou, myslím, hodnoty, pro které stojí za to žít a bojovat. Vítáme všechny odvážné, kteří se k nám připojí. Spolu to dokážeme a postavíme pevnou hráz těm, kteří se snaží zničit nám kvótami svět.


Jiří Šolc
Prezident

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.