O nás


Tiskový servis

02.01.2006

Informace pro novináře

Kdy vznikl Český svaz mužů?
Český svaz mužů byl založen dne 8. března 2004.
Registrace občanského sdružení Českého svazu mužů byla potvrzena dne 19.4. 2004 MV ČR a bylo přiděleno IČ 26662205.
Ke dni 8.března 2007 bylo zaregistrováno 18 011 členů.

Zástupci Českého svazu mužů:
Jiří Šolc – prezident
Miroslav Salač – viceprezident
Oldřich Voženílek – tiskový mluvčí

Proč vznikl Český svaz mužů?
Jako odpověď na společenskou potřebu. Česká republika je právní stát, ve kterém jsou práva všech občanů bez ohledu na pohlaví garantována ústavou. Nemyslíme si, že by se měla lidská práva dělit na ženská a mužská. Svaz vznikl, jako racionální protiváha krajních a populistických názorů ohrožujících samotné základy soužití mužů a žen. Český svaz mužů nevnucuje své názory, ale vytváří prostor pro otevřenou diskuzi.

Základní cíle
Rovné příležitosti
Úplná rodina
Podpora tradičních hodnot
Kultivace vztahů mezi pohlavími
Aktivní zapojení do přípravy souvisejících zákonných norem
Být protiváhou jednostranně a tendenčně prosazovaným názorům ženskými skupinami.

Současné aktivity
Český svaz mužů se zaměřuje především na otázku rovnosti. Sledujeme veškeré dění na tomto poli a snažíme se aktivně přispívat k plošné informovanosti a také nastínit možné důsledky prosazení některých opatření. Podporujeme a prosazujeme rovnost a rovnoprávnost všech občanů ČR, aktivně vystupujeme proti snahám zaměřeným na oslabení občanských práv a svobod skupin či jednotlivců.

Kontakt pro novináře
Tiskový mluvčí: tel. 777 256 077

Představení Českého svazu mužů - soubor ke stažení

Logo Českého svazu mužů 100x100 pixelů, Velikost souboru: 4,46 KB

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.