Zprávy


18. října 2007

Redaktor: MiS

Aktualita

Obecné poznámky k návrhu tzv. antidiskriminačního zákona

Na jednání Stálé komise pro rovné příležitosti konané dne 18.10.2007 jsme přednesli nasledující stanovisko Českého svazu mužů k návrhu antidiskriminačního zákona.

Návrh antidiskriminačního zákona je v mnoha ohledech průlomový zásah do právního systému České republiky. Zákon je ve větší míře zbytečný, protože po faktické stránce nepřináší téměř nic nového, co by nebylo zohledněno v jiných zákonných normách.
Směrnice Rady ES je v případě antidiskriminačního zákona aplikovaná extensivně. Tzn. připravovaný návrh zákona jde zbytečně dál než směrnice požaduje.

To co návrh zákona přináší jako skutečně nové je velmi problematické.
Jsou to zejména

- nedostatečně jednoznačně formuluje pojmy, které významně rozšiřují pojem diskriminace

- ponechává velký prostor pro výklad případně nastalých situací a pro jejich posuzování zavádí silný prvek subjektivity, případně prostor pro mediální manipulaci

- rozšiřuje svoji působnost ze sféry veřejnoprávní do sféry soukromoprávní, čímž upírá členům společnosti právo svobodně rozhodovat o svém soukromí

- zavádí princip „pozitivní diskriminace“ - navzdory svému primárnímu účelu minimalizovat diskriminaci legitimizuje určité druhy diskriminace, dokonce tyto formy diskriminace ukládá jako povinnosti a neplnění těchto povinností sankcionuje (osobně mám dojem, že právě novum „pozitivní diskriminace“ je primárním účelem tlaků na prosazení tohoto zákona)

- formulační a koncepční nedostatky zákona jsou posilovány nedávno umožněnou adopcí principu presumpce viny a zároveň výše zmíněné nedostatky zpětně posilují princip presumpce viny

- svou vágností a účelovostí se stává všude a vždy hrozícím „legislativním bičem!, a tím získává silně normalizační, autocenzurní a autoritářský charakter – větší důraz než na samotné akty je kladen na důvody či pohnutky, protože skutečným cílem zákona není, to co je v něm deklarováno, ale to, co je skryto v jeho významu - hrozba postihu za smýšlení, uvažování, názor (připomíná nechvalně známou Orwellovu „thought police“)

- díky tlakům EU na adopci takového zákona dochází k masivnímu přesunu rozhodovacích práv jednotlivce do rukou byrokratického aparátu, navíc bez zpětné odpovědnosti tohoto aparátu jednotlivci


Zdroj: Český svaz mužů 18.10.2007

Přečtení článku: 164050x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

19.03.2010, 09:45   Dobré ráno
29.01.2008, 00:12   Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.