Zprávy


30. září 2007

Redaktor: KaH

Aktualita

Vysvětlující dopis k situaci Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Velmi nás zklamalo, že v Radě, která má dbát na prosazování rovných příležitostí, jsou nově opět zastoupeny pouze ženské neziskové organizace. Jsme přesvědčeni, že postup paní ministryně není v souladu s proklamovaným cílem Rady - prosazovat dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže.

Vážený pane předsedo vlády,

dne 13.9.2007 byli představeni paní ministryní Džamilou Stehlíkovou nově jmenovaní členové a členky Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Tato Rada má mít podle svého statutu i 5 členů z neziskových organizací činných v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže.

Velmi nás zklamalo, že v Radě, která má dbát na prosazování rovných příležitostí, jsou nově opět zastoupeny pouze ženské neziskové organizace. Jsme přesvědčeni, že postup paní ministryně není v souladu s proklamovaným cílem Rady - prosazovat dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže.

Nechceme se smířit s tím, že Rada, která má ve svém názvu „rovné příležitosti žen a mužů“, již svým obsazením porušuje zásady a principy dodržování rovných příležitostí. Absence názoru opačného pohlaví v těchto citlivých otázkách vede poslední dobou často zbytečně ke kontroverzním závěrům. V praxi to pak vystavuje ženské hnutí ostré kritice mužskou částí veřejnosti.

Chtěli bychom zdůraznit, že aktivity Českého svazu mužů v oblasti rovných příležitostí jsou dlouhodobé, o aktivní účast v Radě se ucházíme již od roku 2004. Na základě toho jsme se usilovně snažili o setkání s paní ministryní Stehlíkovou a o navázání dialogu. Kontaktovali jsme ji již od května 2007, tedy od chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že problematiku rovných příležitostí bude mít ve svém resortu. Paní ministryni jsme v průběhu léta na základě její výzvy zaslali veškeré informace o našich aktivitách. Včetně informace, že bychom se rádi, jako mužská organizace, která má v současnosti více než 18 000 členů, aktivně podíleli na práci připravované Rady, protože našimi členy je řada předních českých odborníků. Naše snaha o dialog nebyla však dodnes naplněna.

I přes písemné ujištění paní ministryně ze dne 16. července 2007, že si plně uvědomuje, že v dané problematice nejde pouze o pohled a názory jednoho pohlaví, jsme se z tisku dozvěděli, že dne 28.8. 2007 proběhlo setkání paní ministryně s ženskými neziskovými organizacemi, které se mají podílet na práci v Radě. Naše návrhy a žádosti o aktivní zapojení do procesu rovných příležitostí byly zcela opomenuty. Paní ministryni jsme požádali o její vysvětlení, proč na setkání neziskových organizací pozvala pouze ženské neziskové organizace a žádnou organizaci zastupující muže. Doposud jsme neobdrželi, ani přes urgenci, žádné vyjádření.

Pro postup paní ministryně Stehlíkové nemáme, žádné vysvětlení. Pevně věříme, že se nejedná o politický boj s Vámi, jako předsedou vlády, jelikož členkami se staly i dvě organizace sdružené v České ženské loby. Tato lobby před nedávnem kritizovala Váš projev pronesený při příležitosti zahájení Roku rovných příležitostí. Rozhodnutí paní ministryně nás překvapilo o to víc, že zastupuje stranu, která prosazuje paritu pohlaví na svých kandidátkách. Navíc diskriminační přístup paní ministryně k některým organizacím nepřispívá ke zvýšení politické kultury o kterém tzv. ženská lobby často hovoří.

V Praze 30.9.2007

Za Český svaz mužů

Jiří Šolc
Prezident


Zdroj: Český svaz mužů 30.9.2007

Přečtení článku: 168723x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 3

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

19.03.2010, 09:45   Dobré ráno
29.01.2008, 00:12   Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.