Zprávy


22. listopadu 2007

Redaktor: KaH

Aktualita

Život ženy v obchodním světě

Příspěvek na téma Rovné příležitosti, který přednesl viceprezident Českého svazu mužů Miroslav Salač na konferenci Život ženy v obchodním světě, kterou pořádala Asociace podnikatelek a manažerek dne 22.11.2007 v Liberci.

Vážené dámy podnikatelky,
dovolte mi Vás pozdravit jménem více než 18 000 členů a členek Českého svazu mužů.

Rovné příležitosti jsou aktuálním tématem současnosti. Začnu tím, že já si myslím, že právě vy podnikatelky a manažerky jste tím nejlepším důkazem toho, že rovnost příležitostí v Česku existuje. To jak ji každý uchopí je otázka jiná.

Aktivity některých spolků, které se domáhají rovnosti ve výsledku, jsou snahou o návrat do dob minulých, kdy jsme měli všichni stejné žaludky. Považovat za diskriminaci to, že nás příroda obdařila či neobdařila nějakými dispozicemi je cesta do nikam. Já si také myslím, že je nespravedlivé, že mám málo vlasů, že jsem se nenarodil jako modrooký blondýn, ani jako žena, nemohu se tak zúčastnit dobře dotované soutěže krásy.

Usilovat cestou zákona o nápravu těchto nerovností by bylo nesmyslné a v konečném důsledku by to přineslo zase jenom nerovnost. Protože pokud chceme někoho pozitivně diskriminovat, tedy zvýhodnit na straně jedné, tak je jasné, že tím někoho znevýhodníme na straně druhé. Z tohoto důvodu by pro podnikatele a podnikatelky mělo být důležité, aby do jejich aktivit co nejméně kdokoliv zasahoval, potažmo stát. I kdyby to mělo být ve jménu sebeušlechtilejších cílů. Domnívám se, že vy jako podnikatelky víte velmi dobře o čem mluvím.

Stejně tak bychom mohli hovořit o platové diskriminaci, ale věřím tomu, že ani jedna z vás nedává někomu větší plat za stejné množství odvedené práce jenom proto, že má v kalhotách biologickou odlišnost.

Další pseudorovností podle mě jsou snahy prosadit kvóty do politiky. Já si myslím, že vás úspěšné ženy tohle musí urážet, když vám někdo apriori naznačuje, že jste dobrého výsledku dosáhly „nefér“, aniž by hodnotil vaše odborné kvality či schopnosti.

Zde bych také rád připomněl, až se některá z vás dostane do politiky - a já jsem přesvědčen, že ženy do politiky patří - nezapomínejte na nás na muže. Stáváme se často svědky, jak se z nadějných političek stanou přes noc obhájkyně pouze ženských práv. Potom se diví, že ztrácí - pro ně z neznámých důvodů - podporu mužů. Vůbec si neuvědomují, že už nejsou nestrannými političkami, že zapomněli na rovný přístup k oběma pohlavím.

Osobně mně na celém gender byznysu vadí striktní dělení na ženy a muže. Já si myslím, že je důležitá rovnost ve smyslu rovnoprávnosti. To znamená, že my všichni bez ohledu na pohlaví, máme a musíme mít Ústavou a zákony zaručena stejná práva a stejnou příležitost na startu. Výsledek závisí na každém z nás.

Rád bych, ale nyní od tématu rovných příležitostí odběhl. Do světa, kde rovné příležitosti mají možná trochu jiný rozměr. Do světa, kam – podle mě - dělení na ženy a muže patří.

Já bych tu chtěl dnes říct pár slov za sebe, protože se mi zdá, že se v tom celém debatování o rovných příležitostech žen a mužů se tak trochu zapomíná na důležité hodnoty. To je rodina, vzájemná úcta a tolerance mezi muži a ženami. Kde snahy o rovnost nebo spíš o stejnost nemusí být tou správnou cestou.

Tady bych se chtěl trochu pozastavit a říct pár slov k vám nejen jako k podnikatelkám a manažerkám, ale především jako k ženám.

Chtěl bych Vám popřát abyste byly úspěšné nejen v podnikání, ale také v osobním a rodinném životě. Jsem přesvědčen, že dnes již existuje velká řada mužů, kteří obdivují úspěšné ženy, podporují je a radují se z jejích úspěchů.

Samozřejmě, že někteří z nás se budou muset naučit vymanit z historické role živitele. Možná to bude zase v opačném případě řadě nových mužů vyhovovat, když budou v mateřské péči své manželky, která je bude rozmazlovat.

Rád bych tady poděkoval všem ženám, které zvládají být vedle podnikání i dobrými matkami. Díky vám jsme my muži na světě. Matky nás muže provází na samém začátku života, později jste našimi vzory často i při výběru našich budoucích partnerek.

Sám dobře vím, že není kolikrát snadné skloubit podnikatelskou kariéru s rodinným životem a vyhovět spravedlivě všem rodinným příslušníkům dle jejich představ v souladu „s takzvaným rovným přístupem“.

Rád bych také zdůraznil, že staletí obdivujeme vaši krásu, potřebujeme vaši lásku a přáli bychom si, abyste pro nás zůstaly stále ženami. Abyste se nebály zůstat jiné než my - muži, abyste zůstaly opačným pohlavím, které nás muže přitahuje, pro které píšeme básně, skládáme symfonie, malujeme obrazy a občas ztrácíme hlavu a stavíme Tádž Mahal.

Na závěr bych si jménem mužů přál, abyste nás stále ještě potřebovaly, i když jste úspěšné a samostatné podnikatelky. Přeji vám, aby vám podnikání přineslo tu správnou míru seberealizace, aby vás nepřipravilo o čas, který byste rády věnovaly svým blízkým. Samozřejmě, hlavně nám mužům. Aby snaha o rovnost byla cestou k vzájemnému porozumění nikoliv studenou válkou.


Zdroj: Český svaz mužů 22.11.2007

Přečtení článku: 187244x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

19.03.2010, 09:45   Dobré ráno
29.01.2008, 00:12   Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.